Zakład Cyberbezpieczeństwa (ZCB)
utworzony w lutym 2015
Instytut Telekomunikacji
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Politechnika Warszawska
ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa

Lokalizacja: Gmach Elektroniki, czwarte piętro w części sąsiadującej z ul. Polną (mapy Google).

Sekretariat (czynny w dni powszednie 9.00-16.00)
mgr Dorota Tomaszewska - pokój 472 (skrzydło A), tel. 22 234 7330, fax. 22 234 7477

Adres e-mail każdego z pracowników jest postaci I.Nazwisko@tele.pw.edu.pl,
gdzie I to pierwsza litera imienia pracownika, a Nazwisko to nazwisko pracownika
bez polskich znaków (w przypadku podwójnych nazwisk - prosimy użyć drugiego).

Zespół
prof. dr hab. inż.
Zbigniew Kotulski - pokój 482 (skrzydło A), tel. 22 234 7514
prof. dr hab. inż. Andrzej Kraśniewski - pokój 471 (skrzydło A), tel. 22 234 7537
dr hab. inż. Artur Janicki - pokój 407 (korytarz główny), tel. 22 234 7722
dr hab. inż. Wojciech Mazurczyk - pokój 409 (korytarz główny), tel. 22 234 5894

dr hab. inż. Mariusz Rawski - pokój 481 (skrzydło A), tel. 22 234 7894
dr hab. inż. Krzysztof Szczypiorski, prof. PW - pokój 473 (skrzydło A), tel. 22 234 7745 - kierownik zakładu
dr Piotr Sapiecha - pokój 408 (korytarz główny), tel. 22 234 7835
dr inż. Piotr Szotkowski - pokój 480 (skrzydło A), tel. 22 234 7654
dr inż. Paweł Tomaszewicz - pokój 403 (korytarz główny), tel. 22 234 7538
mgr inż. Henryk Kułakowski - pokój 408 (korytarz główny), tel. 22 234 7835

mgr inż. Danuta Ojrzeńska-Wójter - pokój 480 (skrzydło A), tel. 22 234 7654

Praca w Zakładzie: osoby zainteresowane pracą etatową są proszone o kontakt z prof. Krzysztofem Szczypiorskim.

Aktywne projekty:

  • Forensics: Zaawansowane laboratorium kryminalistyki śledczej (2017-2019) - ufundowane przez NCBiR - program CyberSecIdent - wraz z NASK - kierownik: prof. K.Szczypiorski
  • PDAS: Platforma detekcji anomalii sieciowych (2017-2020) - ufundowane przez NCBiR - program CyberSecIdent - wraz z Cryptomage S.A. - kierownik: prof. K.Szczypiorski
  • IoRL: Internet of Radio Light (2017-2020) - ufundowane przez UE - program H2020 - wraz z wieloma podmiotami - kierownik: dr hab. W.Mazurczyk
  • An Efficient Software Defined Network (SDN) - based Framework for Big Data Processing in Cloud Data Center (2017-2019) - ufundowane przez Department of Science & Technology (DST), Govt. of India i MNiSW - Polski-Indyjski Program Badawczy - wraz z Thapar University Patiala (Pendżab, Indie) - kierownik: prof. K.Szczypiorski